Economics jeb Ekonomika

Maks naudaiEkonomika pēc šī raksta ir zinātnes nozare, kas pēta, kā sabiedrība lieto ierobežotus resursus savu vajadzību apmierināšanai, kāda ir cilvēku rīcība, ražojot, tirgojot un patērējot preces un pakalpojumus. Šī mācība sadalās mikroekonomikā un makroekonomikā. Mikroekonomikā apskata atsevišķu saimniecisko vienību (uzņēmumu un privāto mājsaimniecību) raksturīgās pazīmes. Makroekonomika apskata valsts ekonomiku kopumā. Ekonomikas pamatproblēma ir ierobežotais resursu daudzums, kas nepieciešams, lai apmierinātu patērētāju vajadzības. Šo pamatproblēmu atrisina saimniekošana. Ir interesanti pētīt dažādas ekonomikas problēmas, lai saprastu, saskaņā ar kādiem likumiem notiek mājsaimniecību un uzņēmumu darbība, kā labāk patērēt un tirgot.

Saistība starp terminiem ‘ekonomika’ un ‘saimniekošana’ ir ļoti spēcīga. Angļu valodā vārds „economics” nozīmē zinātnes nozari, bet „economy” – saimniekošanu. Saimniekošana ir attiecīgo dalībnieku mērķtiecīga darbība vajadzību apmierināšanā, izmantojot ierobežotus resursus. Ir skaidri saskatāms, ka šai problēmai nepieciešamais risinājums rodas, zinot, kā saimniekot, bet, tā kā zinātne ir (arī) pētniecības nozare, tad var sacīt, ka ekonomika pēta, kā tas tiek darīts. Saimniekošana sākas tur, kur sākas resursu nepietiekamība.

Kā notiek saimniekošana, kādas problēmas tiek risinātas saimniekošanas ietvaros? Pirmkārt, lai saimniekošana notiktu, ir vajadzīgas preces un pakalpojumi, kā arī to patērētāji. Preces vai pakalpojumus ražo uzņēmumi, bet mājsaimniecības rada patēriņa preču vai pakalpojumu pieprasījumu. Tātad uzņēmumi orientēti uz pārdošanu, bet mājsaimniecības – uz pirkšanu. Taču kā vieni, tā otri izgatavo ražošanas labumus, izmantojot noteiktus resursus. Mājsaimniecības izmanto savu laiku un darbu, lai radītu tādus labumus, kas, atšķirībā no uzņēmumu labumiem, kuri tiek pārdoti, lielākoties tiek iztērēti savām iekšējām vajadzībām. Gatavojot pusdienas, mājsaimnieks rada maltīti, kuru izmantos ģimene. Bet, piemēram, strādājot personīgajā dārzā, tiek radīta skaista vide, kas sniedz prieku gan tā īpašniekam, gan garāmgājējam.

Post Navigation