Iekrājumu veidošana nebaltām dienām

200Mums daudziem ir skaidrs, ka rezerves iekrājumi ir svarīgi. Galvenais jautājums varētu būt, kā sevi motivēt rezerves iekrājumu veidošanai. Tas ir izdarāms elementāri un par to šajā rakstā.

Atrast pozitīvu motivāciju rezerves iekrājumu veidošanai ir pavisam viegli. Piemēram, redzot, ka desmit procentu algas noguldīšana krājkontā veicas itin labi, kā arī gūstot prieku par mērķa realizāciju, turpmākos iekrājumus jau var veltīt kādas konkrētas ieceres sasniegšanai. Ieceru ziņā idejas var būt bezgalīgas, protams, ņemot vērā iespēju un vēlmju balansu. Viens veids ir – visas vēlmes sarakstīt uz papīra un censties tās realizēt, to nozīmības secībā. Otrs veids – izmantot populāro SMART sistēmu, kas dod iespēju saprast, vai izvēlētais mērķis ir jēgpilns. Proti, vārds „smart” angļu valodā nozīmē gudrs, attapīgs. SMART sistēmas nosaukums ir akronīms, kurš sastāv no mērķa apzināšanai svarīgu jēdzienu pirmajiem burtiem. Dažādos avotos minētas mazliet atšķirīgas katra burta nozīmes, taču no šīm nozīmēm var veidot aptverošu SMART mērķu definīciju. Tātad, „gudrs” mērķis (šo sistēmu varam izmantot arī rezerves iekrājuma motivācijas meklēšanai!) ir

S – specific, significant, stretching (specifisks, nozīmīgs, elastīgs)

M – measurable, meaningful, motivational (izmērāms, jēgpilns, motivējošs)

A – agreedupon, attainable, achievable, acceptable, action-oriented (saskaņots, iegūstams, sasniedzams, pieņemams, orientēts uz darbību)

R – realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented (reālistisks, būtisks, saprātīgs, atalgojošs, orientēts uz rezultātu)

T – time-based, time-bound,timely, tangible, trackable (balstīts uz noteiktiem termiņiem, saistīts ar laika uzstādījumu, laikā paveikts, taustāms (reāls), izsekojams tā veikšanas fāzēs)

Lūk, izvēloties mērķi, ir vērts pārliecināties, ka tas atbilst vismaz vienam no kritērijiem pie katra akronīma burta. Manuprāt, ticamība, ka mērķis ir labs un uzstādāms, būs panākta pilnībā. Protams, var izvēlēties arī pavisam augstus mērķus, piemēram, nopelnīt miljonu un apprecēties ar filmu zvaigzni. Un tomēr – jāatbild pašam sev, cik ilgā laikā tas notiks, un, vismaz, kādā veidā tas sasniedzams.

Post Navigation