Īpašumi

Rietumos dzīvojošo cilvēku neierobežo viņa atrašanās uz noteikta pilsoniskās sabiedrības pakāpiena, kā tas pieņemts, piemēram, Indijā, kur kastas robežas nosaka visu tās piederīgā dzīvi un darbību. Pie mums teorētiski ikviens varētu apprecēties ar miljonāru, iekļūt labā augstskolā, izvirzīties amatā jebkurā uzņēmumā – visu nosaka personīgie centieni, liktenis un veiksme. Tomēr Rietumi joprojām piekopj cilvēku vērtēšanu pēc tā sasniegumiem. Prestižam un noteiktas vietas iegūšanai sabiedrības hierarhijā kalpo neskaitāmi daudz kritēriju: nauda, izglītība, īpašumu skaits, izcili karjeras sasniegumi, popularitāte jeb atpazīstamība, citu cilvēku cieņa un atzinība. Rezervētā Rietumu sabiedrības attieksme vienam pret otru rada vispirms ārējo īpašību vērtējumu, kam tikai pēc tuvākas iepazīšanās seko personīgo kvalitāšu atklājums. Tas vienkārši notiek pats no sevis, un mēs gluži dabiski reaģējam vispirms uz ārējiem faktoriem, jo tie ir pieejamāki un atbilst mūsu priekšstatam par reālo pasauli – tātad redzamo sfēru. Tāpēc nebūt nav noziegums vispirms pamanīt bagātos, veiksmīgos, izskatīgos, talantīgos. Un cenšanās saprast, cik tad īsti bagāti un ar kādiem „reāliem” īpašumiem ir ievērojami vietējie un ārzemju miljonāri, ir dabiska mūsu atbilde tam, kā iekārtota pasaule. Līdz ar to uzskatīsim, ka ielūkošanās pasaules dārgāko īpašumu topā arī ir tikai cilvēciskas zinātkāres (vai ziņkārības) rosināts veids, kā izpētīt daudzslāņaino pasaules uzbūvi.

Post Navigation